Εγγραφές - Συνδρομές

α. Για το εβδομαδιαίο ‘Α-Ζ for natural medicines” newsletter και την ηλεκτρονική Διμηνιαία Επιθεώρηση “Α-Ζ for natural medicines “ του NMGI Συνδρομή 10 ευρώ τον μήνα

β. Για τους προβαλλόμενους  στο naturalmed.gr Συνδρομή 300 ευρώ τον μήνα.

γ. Για τους προβαλλόμενους στο Βazzar (με κατεύθυνση στο site τους) του naturalmed,gr Συνδρομή 10 ευρώ την εβδομάδα

δ. Για τους συμμετέχοντες στο εντατικό ταχύρρυθμο σεμινάριο (32 ώρες) Συνδρομή 400 ευρώ.

ε. Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο των 128 ωρών Συνδρομή 1.200 ευρώ.